PRIVACYVERKLARING

Conform de Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG die op 25 mei 2018 in werking is getreden, informeert yourguide2organize je in deze privacyverklaring graag over:

 • Welke persoonsgegevens yourguide2organize verzamelt en met welk doel
 • Hoe yourguide2organize persoonsgegevens bewaart en beveiligt
 • Hoe lang yourguide2organize persoonsgegevens bewaart
 • Met wie yourguide2organize persoonsgegevens deelt
 • Hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen

Contactgegevens van yourguide2organize

Yourguide2organize is gevestigd aan de IJburglaan 749, 1087CH te Amsterdam. De Functionaris van yourguide2organize is Anja Sluijters, die bereikbaar is via telefoonnummer 06 52 064 068 of home@yourguide2organize.com

Welke persoonsgegevens yourguide2organize verzamelt en waarom

Wanneer je je aanmeldt voor individuele hulpsessies of coaching als klant registreert yourguide2organize:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres)
 • Eventuele extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je hulpvraag

Gegevens van klanten verzamelt yourguide2organize via een telefonische intake en/of persoonlijk kennismakingsgesprek. Deze gegevens gebruikt yourguide2organize om contact met je op te nemen, individuele hulpsessies en of coachingstrajecten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw hulpvraag en/of facturen op te maken.

Wanneer je je aanmeldt als Nieuwsbriefabonnee, registreert yourguide2organize:

 • Voornaam
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruikt yourguide2organize om jou een aantal keer per jaar de yourguide2organize Nieuwsbrief toe te sturen.

Wanneer je je aanmeldt voor een informatie- of andere bijeenkomst verzamelt yourguide2organize:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Evt. afwijkend factuuradres

Deze gegevens verzamelt yourguide2organize via haar website om jouw inschrijving te verwerken, je te informeren over desbetreffende bijeenkomst en je een gepersonaliseerde factuur te sturen.

Hoe yourguide2organize persoonsgegevens bewaart en beveiligt

Yourguide2organize neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Anja Sluijters via info@yourguide2organize.com

Bewaartermijn van jouw persoonsgegevens

Yourguide2organize bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor yourguide2organize de gegevens bewaart. Concreet betekent dit dat persoonsgegevens van klanten maximaal 7 jaar bewaard worden. Persoonsgegevens van deelnemers aan informatie- of andere bijeenkomsten worden maximaal 2 jaar bewaard. Persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees worden binnen 30 dagen na afmelding of verzoek tot verwijdering definitief vernietigd.

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Yourguide2organize verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden door en verstrekt persoonsgegeven uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan werkzaamheden die zij voor jou verricht.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegeven door yourguide2organize.

Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens over verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar home@yourguide2organize.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Let op: maak je pasfoto, MRZ (machine readable zone, strook met nummers onderaan je paspoort) paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Indien je dit wenst, zullen we je gegevens verwijderen, mits dit niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen. We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling en reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen, op je verzoek.

Yourguide2organize wil je er tevens op attenderen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.